Platnost stránky vypršela! cz.mfirma.eu

Váš web je stále na serveru cz.mfirma.eu, ale není viditelný na Internetu pro ostatní uživatele. Abyste mohli celkově využívat všechny funkce našich stránek, kontaktujte prosím zákaznický servis.

Ok

Postup odeslání zakázky


 

Služeb zpracování videa mohou využít zájemci z celé ČR.

Možné je zpracovávat jak běžná videa, tak i videa ve vysokém rozlišení (HD).

 

Video soubory ke zpracování můžete

poslat elektronicky 

předat osobně

poslat běžnou poštou


Video soubory můžete s Vaším domácím videem dopručujeme odeslat elektronickou cestou.

Tato skutečnost usnadňuje odeslání a zároveň i zrychluje naši práci. Velice pohodlně lze soubory předat pomocí elektronické služby  např. www.uschovna.cz.

Pokud se bude jednat o větší množství souborů, pak je vhodné soubory  „zabalit“ do archivu,  např. formáty ZIP anebo RAR.

 

Na stránkách uschovna.cz zadejte "poslat zásilku" a do pole "Emaily příjemců" uvedete adresu ff-media@email.cz či info@ff-media.cz

Na mailovou adresu nám přijde oznámení a  soubory si nahrajeme do počítače. Stejným způsobem se editované zpracované video může dostat k Vám. 

 

V případě, že Vám z nějakého důvodu tento způsob předání dat nevyhovuje, můžete nám soubory vypálené na CD, DVD, USB nosiči předat osobně nebo zaslat poštou.

 

Je velmi vhodné, abyste nám sdělili i své požadavky na zpracování zakázky - nejlépe v e-mailu, či jako přílohu zasílaného CD, DVD. A co by mělo Vaše zadání vlastně obsahovat?

 

Důležitý je požadavek o výstupním formátu videa - očekáváte-li výstup na DVD, které lze přehrávat ve stolním přehrávači (video bude v nízkém rozlišení) nebo data v elektronické formě (pro přehrání v počítači) ve vysokém rozlišení. Video ve vysokém rozlišení je možné odeslat elektronicky přes uschovna.cz. 

 

Již výběrem videa získáte představu o tom, jaký výsledek asi očekáváte. Je dobré si jednotlivá videa chronologicky seřadit tak, jak by měla jít za sebou ve výsledném filmu.

 

Dále je dobré vědět, zda-li budete chtít svá videa ponechat s autentickým zvukem, nebo jestli uvítáte třeba  hudební doprovod. Pochopitelně je možné kombinovat autentický zvuk s hudbou.

 

Rovněž informace, které by se měly objevit v úvodních a závěrečných titulcích je dobré připravit předem tak, aby zpracování vašeho Video bylo dokonalé

 

Máte-li vybraná videa pro zpracování, vybranou či doporučenou hudbu k videím a sepsané titulky, zbývá vše poslat elektronicky anebo na CD či DVD nosiči běžnou poštou. Elektronické předání dat jednoznačně doporučujeme, usnadňuje i zrychluje vytvoření Vašeho videa.

 

Jakmile obdržíme Vaší zásilku, provedeme analýzu a spojíme se s Vámi, abychom si dohodli další postup a termíny dodání.